HACCP

Horeca bedrijven moeten werken volgens het HACCP principes om te voorkomen dat mensen ziek worden van eten en drinken.
HACCP is de afkorting voor Hazard Analyses Critical Control Points.
In het kort gezegd komen deze HACCP principes op het volgende neer
 
• Ga na welke risico´s er zijn op het gebied van voedselveiligheid.
• Neem de juiste maatregelen om deze risico´s te beperken.
 
Een praktijkvoorbeeld van een risico en een mogelijke maatregel is het snijden van kip en komkommer.
 
Het risico:
Als u op een snijplank rauwe kip snijdt en direct daarna een komkommer, dan wordt de komkommer mogelijk besmet met ziekmakend bacteriën die afkomstig zijn van de kip. De gast eet deze komkommer onverhit en kan daardoor ziek worden.
 
Maatregel:
Gebruik verschillende snijplanken en messen of maak de snijplank en het mes eerst grondig schoon.
 
Wat is een CCP?
Een Critical Controll Point (CCP) is een risico in het proces van inkopen, ontvangen, opslaan, (voor)bereiden en serveren van eet- en drinkwaren waarvoor een specifieke maatregel moet worden genomen om dit risico te beheersen.
In de Hygiënecode voor de Horeca worden de CCP’s aangeduid als ‘kritisch proces’.
 
Wettelijk verplicht
HACCP is wettelijk verplicht in de hele Europese Unie. De uitwerking hiervan voor horecabedrijven is te vinden in de Hygiënecode voor de Horeca.
In de hygiënecode kunt u lezen voor welke risico´s in de horeca u maatregelen moet nemen en hoe u dit minimaal moet doen.
Als u werkt volgens de voorschriften uit de hygiënecode, dan voorkomt u dat uw gasten ziek worden van de geserveerde eet- en drinkwaren
Iedere horecaondernemer kan de hygiënecode bestellen bij Koninklijke Horeca Nederland.